جزئیات پروژه

طراحی داخلی ساختمان

  • نوع انجامنوع انجام: از راه دور
  • مدت زمان پروژهبیشتر از 6 ماه
  • سطح پروژهسطح معمولی
  • مهلت پروژه1402/11/03

جزئیات پروژه

طراحی داخلی ساختمان

مهارت های لازم

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز

مهلت تکمیل پروژه

1398/10/25