جزئیات پروژه

معماری سازمان مجازی

  • نوع انجامنوع انجام: سایت و محل
  • مدت زمان پروژهبیشتر از 6 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا
  • مهلت پروژه1401/07/28

جزئیات پروژه

معماری سازمان مجازی؛ تحلیل و طراحی سیستم الکترونیکی مبتنی بر اصول مهندسی نرم افزار

این پروژه به منظور تدوین معماری جامع برای سازمان و شرکت ها در نظر گرفته شده است. در طرح پروژه ی معماری سازمان مجازی با تحلیل، طراحی بر اساس تکنولوژی های معماری نرم افزار می توان سامانه ای مدون جهت بهبود فرآیندهای سازمانی فراهم ساخت.

سازمان مجازی

سازمان مجازی چیست؟

سازمان مجازی همچون سازمان واقعی بر بستر اینترنت پایه ریزی شده است. با توجه به تکنولوژی های پیشرفته ای که وجود دارد، هر شرکت یا سازمان بر پهنای وب می تواند خدمات خود را ارایه دهد. در هر سازمان و شرکت بر اساس منافع و اهداف مشترک اقتصادی فرآیندهایی اجرا می شود. در سازمان مجازی به نیازمندیها و ترفیع اهداف تجاری پرداخته می شود. هر سازمان مجازی دارای ایدئولوژی خاص خود است، تا منافع کاربران حقیقی و حقوقی خود را برآورده سازد. سازمان مجازی دارای مولفه های متفاوتی می تواند باشد، که با مدیریت و رهبری جامع می توان سیستم سازمان مجازی را هدایت نمود. این رهبری و مدیریت می تواند توسط سیستم های هوشمند هدایت و جلو رانده شوند.

نیازمندی های طرح معماری سازمان مجازی چیست؟

سازمان و شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر نیازمند راهکارهای تعریف شده هستند.

سازمان و شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر نیازمند امنیت در فضای اینترنتی هستند.

سازمان و شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر نیازمند شناسایی دقیق از خدمات مولفه های درون سازمان مجازی خود هستند.

و موارد استراتژیک دیگر …

روش های پیاده سازی طرح معماری سازمان مجازی چگونه است؟

مطالعه و بررسی روش های مبتنی بر سیاست های مایکروسافت

مطالعه و بررسی روش های مبتنی بر سیاست های اپل

مطالعه و بررسی روش های مبتنی بر سیاست های گوگل

و …

دسته بندی های صنعت

نوع پیمانکار مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

1400/12/15